نتایج جستجو برای علم و فناوری

چهار دی ان ای پنهان آمازون اپل فیسبوک گوگل


1٬350٬000 ریال

روش های بر قراری ارتباط اثر بخش با دانش آموزان


190٬000 ریال

آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی وزیری


550٬000 ریال

برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی در هزاره سوم


350٬000 ریال

زندگی 3.0: انسان بودن در عصر هوش مصنوعی


6٬700٬000 ریال

شبیه سازی سیستم های مخابراتی باسیمولینک جلد اول


600٬000 ریال

زمینه تکنولوژی آموزشی : چشم اندازها ، نظریه و عمل


75٬000 ریال

75 راه برای معلم بهتر شدن با استرس کم و موفقیت سریع


380٬000 ریال

پایان کار زوال نیروی کار جهانی و طلوع عصر پسابازار


1٬600٬000 ریال

تاریخچه زمان: از انفجار تا سیاه چاله ها


250٬000 ریال

آموزش به شیوه گفت وگو

700٬000 ریال
595٬000 ریال

آشنایی با رشته های دانشگاهی: گروه آزمایشی هنرو زبان

18٬000 ریال
15٬300 ریال

سوالات قابل انتشار تیمز 2015 : ریاضی و علوم پایه چهارم


370٬000 ریال

مشتری خودکار چگونه مشتریان را به مشترکان تبدیل کنیم ؟


2٬270٬000 ریال

از اتم تا کیهان : تاریخچه ذرات ماده از آغاز تا به امروز


255٬000 ریال

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم


650٬000 ریال

معادله جهان: کیهان شناسی گرانش ماده و انرژی تاریک سیاه چاله


960٬000 ریال

آینده ی نزدیک: 12 نیروی فناورانه که آینده مان را رقم می زند


640٬000 ریال

ارغنون سوم


3٬300٬000 ریال

تاملی بر ارتباطات علم و تجربه ایران

280٬000 ریال
238٬000 ریال

فرهنگ دانش نوجوان : فرهنگ علوم فر هنگ ریاضی فرهنگ فناوری فرهنگ جغرافیایی


600٬000 ریال