نتایج جستجو برای حقوق و فقه

شناخت بزه دیده شناسی


2٬300٬000 ریال

حقوق طبیعی در اندیشه شیعی


660٬000 ریال

خوانشی انتقادی از استخاره


1٬000٬000 ریال

مناسبات فقه و اخلاق


450٬000 ریال

مبانی فقهی جرم انگاری


170٬000 ریال

باز اندیشی در آیین استنباط /نگاه معاصر


190٬000 ریال

درسنامه جامع جمعیت و تنظیم خانواده


75٬000 ریال

مبانی فقهی - حقوقی قیام عاشورا


600٬000 ریال

حقوق اداری: درس های مدرسه علوم سیاسی


950٬000 ریال

جایگاه حقوقی غیر مسلمان در فقه شیعه و قوانین ایران 1397-1285


1٬200٬000 ریال