نتایج جستجو برای زبان شناسی

فارسی عمومی جدید

140,000 ریال
119,000 ریال

فارسی عمومی نو

550,000 ریال
467,500 ریال

نحو هندی و نحو عربی

950,000 ریال
807,500 ریال

کلید واژه های ادبیات 6 : گفتمان


300,000 ریال

نام ها و نشانه ها در دستور زبان فارسی

390,000 ریال
331,500 ریال

نوشتن برای زیستن: مقایسه سبک های نگارش در ژاپن،آمریکا و فرانسه

1,160,000 ریال
986,000 ریال

آشنایی با هنر پر مایه نوشتن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی

400,000 ریال
340,000 ریال

خطابه

850,000 ریال
722,500 ریال

فن‏ دستور

9,000 ریال
7,650 ریال

زبان بدن

670,000 ریال
569,500 ریال

زبان بدن

980,000 ریال
833,000 ریال

زبان و ذهن

410,000 ریال
348,500 ریال

در سایه آفتاب

400,000 ریال
340,000 ریال

فارسی‏ عمومی ‏

250,000 ریال
212,500 ریال

سره گرایی زبانی

320,000 ریال
272,000 ریال

نکته های ویرایش

980,000 ریال
833,000 ریال

زبان و ادب فارسی

720,000 ریال
612,000 ریال

زبان شناسی شناختی

360,000 ریال
306,000 ریال

خاطرات سوگواری


340,000 ریال

دوره زبان شناسی عمومی

700,000 ریال
595,000 ریال

وزن و قافیه شعر بلوچی

270,000 ریال
229,500 ریال

دستور زبان فارسی معاصر

520,000 ریال
442,000 ریال

در باب زبان و زبانشناسی

850,000 ریال
722,500 ریال

بحور و اوزان اشعار فارسی

480,000 ریال
408,000 ریال