نتایج جستجو برای زبان شناسی

زبان بدن

980٬000 ریال
833٬000 ریال

فارسی عمومی

1٬400٬000 ریال
1٬190٬000 ریال

فارسی عمومی جدید

140٬000 ریال
119٬000 ریال

فارسی عمومی نو

790٬000 ریال
671٬500 ریال

نحو هندی و نحو عربی

950٬000 ریال
807٬500 ریال

قند پارسی : درسنامه فارسی عمومی

1٬100٬000 ریال
935٬000 ریال

کلید واژه های ادبیات 6 : گفتمان


300٬000 ریال

نام ها و نشانه ها در دستور زبان فارسی

390٬000 ریال
331٬500 ریال

نوشتن برای زیستن: مقایسه سبک های نگارش در ژاپن،آمریکا و فرانسه

1٬160٬000 ریال
986٬000 ریال

خطابه

850٬000 ریال
722٬500 ریال

فن‏ دستور

9٬000 ریال
7٬650 ریال

زبان و ذهن

410٬000 ریال
348٬500 ریال

در سایه آفتاب

400٬000 ریال
340٬000 ریال

فارسی‏ عمومی ‏

250٬000 ریال
212٬500 ریال

سره گرایی زبانی

320٬000 ریال
272٬000 ریال

نکته های ویرایش

980٬000 ریال
833٬000 ریال

زبان و ادب فارسی

720٬000 ریال
612٬000 ریال

زبان شناسی شناختی

360٬000 ریال
306٬000 ریال

خاطرات سوگواری


340٬000 ریال

دوره زبان شناسی عمومی

700٬000 ریال
595٬000 ریال

وزن و قافیه شعر بلوچی

270٬000 ریال
229٬500 ریال

دستور زبان فارسی معاصر

520٬000 ریال
442٬000 ریال

در باب زبان و زبانشناسی

850٬000 ریال
722٬500 ریال

بحور و اوزان اشعار فارسی

480٬000 ریال
408٬000 ریال