نتایج جستجو برای عمومی

اسرار کیهان


1٬320٬000 ریال

ستاره شناسی


2٬040٬000 ریال

ماهیت کیهان


960٬000 ریال

خودآموز نجوم


2٬320٬000 ریال

گنجینه کیهانی


1٬440٬000 ریال

حیات سری اعداد


2٬040٬000 ریال

فیزیک و جهان ما


2٬420٬000 ریال

ماورای راه شیری


960٬000 ریال

فضا پیمای افق های نو


2٬760٬000 ریال

به کیهان خوش آمدید


790٬000 ریال

دریچه ای به سوی کیهان


1٬740٬000 ریال

هوش مصنوعی به زبان ساده


1٬280٬000 ریال

ابر قدرت های هوش مصنوعی


2٬500٬000 ریال

مثل یک دانشمند موشکی فکر کن


2٬390٬000 ریال

مغز: زندگی ما چگونه شکل می گیرد


1٬680٬000 ریال

علم و مذهب واکنش ها و تاثیرات متقابل


3٬120٬000 ریال

آینده مدیریت در دنیای هوش مصنوعی


2٬700٬000 ریال

رقص جهان


3٬440٬000 ریال

علم در چند ثانیه : یادگیری مفاهیم کلیدی و کاربردی


1٬620٬000 ریال

نجوم رادیویی : پروژه های آماتوری برای تمامی علاقه مندان


2٬240٬000 ریال

دنیای ستارگان : نگاهی به ساختار ستارگان در کهکشان راه شیری


1٬360٬000 ریال

ارغنون سوم


3٬300٬000 ریال

مواجهه با داروین : نخستین برخورد با نظریه تکامل در شرق مسیحی و اسلامی


1٬300٬000 ریال

سرشت فناوری


320٬000 ریال