نتایج جستجو برای فیزیک و شیمی

اصول نسبیت


2٬200٬000 ریال

آینده بشر


2٬440٬000 ریال

فیزیک ذرات


1٬560٬000 ریال

انفجار بزرگ


1٬620٬000 ریال

سفید چاله ها


1٬560٬000 ریال

برتری کوانتومی


2٬400٬000 ریال

شانس کوانتومی


1٬350٬000 ریال

فیزیک و جهان ما


2٬420٬000 ریال

فراسوی کوانتوم


2٬600٬000 ریال

چگونه عاشق جهان شویم


1٬300٬000 ریال

دانستنی های علم فیزیک


960٬000 ریال

بحث هایی در آموزش علوم


2٬200٬000 ریال

تاس اینشتین و گربه شرودینگر


2٬320٬000 ریال

بر شانه های غول : گالیلئو گالیله


2٬820٬000 ریال

پارادوکس : 9 ابهام بزرگ در فیزیک


1٬780٬000 ریال

نظریه های تاثیر گذار در علم نجوم


1٬860٬000 ریال

نظریه های تاثیرگذار در علم فیزیک


1٬560٬000 ریال

حقیقت آن چیزی نیست که به نظر می رسد


1٬960٬000 ریال

پاسخ هایی مختصر به پرسش هایی بزرگ

1٬200٬000 ریال
1٬020٬000 ریال

درس نامه فیزیک فاینمن : مکانیک جلد اول


3٬660٬000 ریال

بر شانه های غول : مباحثات علمی یوهانس کپلر


980٬000 ریال

درس نامه فیزیک فاینمن : تابش، گرما جلد دوم


3٬840٬000 ریال

مکان ما در جهان: درک نجوم پایه از کشفیات قدیمی


2٬080٬000 ریال

دنیای کوانتوم : نظریه ای آزارهنده در قلب واقعیت


1٬250٬000 ریال