نتایج جستجو برای بازاریابی و فروش

شیب

160٬000 ریال
136٬000 ریال

قلاب

510٬000 ریال
433٬500 ریال

در سوم

730٬000 ریال
620٬500 ریال

حقیقت فروش

1٬290٬000 ریال
1٬096٬500 ریال

پول در ساحل

120٬000 ریال
102٬000 ریال

شورشی باکره


80٬000 ریال

منحنی خلاقیت

570٬000 ریال
484٬500 ریال

تجارت جنگ است

430٬000 ریال
365٬500 ریال

اصول بازاریابی

1٬800٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

بازاریابی پویا

160٬000 ریال
136٬000 ریال

ماتریس دیجیتال

490٬000 ریال
416٬500 ریال

موفقیت در مذاکره

180٬000 ریال
153٬000 ریال

حرفه ی چهارساله

70٬000 ریال
59٬500 ریال

خلق مدل کسب و کار


680٬000 ریال

مدیریت بازاریابی

2٬480٬000 ریال
2٬108٬000 ریال

این است بازاریابی

540٬000 ریال
459٬000 ریال

ساخت برند داستانی

490٬000 ریال
416٬500 ریال

فروش تنها راه بقا

1٬160٬000 ریال
986٬000 ریال

وقتی مشتری مشکل دارد

95٬000 ریال
80٬750 ریال

شهریار در وال استریت

330٬000 ریال
280٬500 ریال

قصه هایی که می چسبند

580٬000 ریال
493٬000 ریال

مدیریت فرهنگ سازمان

70٬000 ریال
59٬500 ریال

اسرار نام و نشان سازی

300٬000 ریال
255٬000 ریال

شاه کلید ارائه ی موفق

220٬000 ریال
187٬000 ریال