نتایج جستجو برای روابط عمومی و تبلیغات

اخبار


400٬000 ریال

جامعه مصرفی


2٬800٬000 ریال

مهارت های ارتباطی


1٬550٬000 ریال

اصول و فنون مذاکره


1٬980٬000 ریال

یادگیری بی تلاش: ان . ال . پی


1٬800٬000 ریال

مهارت های تاثیرگذاری و نفوذ کلام


800٬000 ریال

آیین سخنوری و رمز نفوذ در دیگران: مجموع دوکتاب


2٬500٬000 ریال

همکاری


280٬000 ریال

روابط موثر


240٬000 ریال

هر برند یک قصه است


1٬680٬000 ریال

روابط عمومی و تبلیغات


1٬000٬000 ریال

واژه نامه ی استارپ آپ


300٬000 ریال

واژه نامه ی کار آفرینی


150٬000 ریال

واژه نامه ی نوین بازار یابی


200٬000 ریال

مغالطه های پر کاربرد


250٬000 ریال

همه چیز قابل مذاکره است


699٬000 ریال

افکار عمومی و معیارهای سنجش آن


1٬000٬000 ریال

برنده ها چگونه می اندیشند؟


159٬000 ریال

نه به نه در فروش بیمه های عمر


1٬199٬000 ریال

مفهوم و ابزارهای تفکر نقادانه


500٬000 ریال

روابط عمومی به شیوه حرفه ای ها


50٬000 ریال

ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه


500٬000 ریال

سخنرانی به زبان ساده


599٬000 ریال