نتایج جستجو برای روابط عمومی و تبلیغات

اخبار


400٬000 ریال

مهارت های ارتباطی


1٬550٬000 ریال

هر برند یک قصه است


1٬280٬000 ریال

اصول و فنون مذاکره


1٬980٬000 ریال

یادگیری بی تلاش: ان . ال . پی


500٬000 ریال

مهارت های تاثیرگذاری و نفوذ کلام


800٬000 ریال

آیین سخنوری و رمز نفوذ در دیگران: مجموع دوکتاب


2٬500٬000 ریال

همکاری


280٬000 ریال

جامعه مصرفی


2٬800٬000 ریال

روابط موثر


240٬000 ریال

روابط عمومی و تبلیغات


1٬000٬000 ریال

واژه نامه ی استارپ آپ


300٬000 ریال

واژه نامه ی کار آفرینی


150٬000 ریال

واژه نامه ی نوین بازار یابی


200٬000 ریال

مغالطه های پر کاربرد


250٬000 ریال

همه چیز قابل مذاکره است


699٬000 ریال

برنده ها چگونه می اندیشند؟


159٬000 ریال

نه به نه در فروش بیمه های عمر


1٬199٬000 ریال

مفهوم و ابزارهای تفکر نقادانه


500٬000 ریال

روابط عمومی به شیوه حرفه ای ها


50٬000 ریال

ماهیت و کارکردهای تفکر نقادانه و خلاقانه


500٬000 ریال

سخنرانی به زبان ساده


599٬000 ریال