نتایج جستجو برای عمومی

کد فکری

470,000 ریال
399,500 ریال

نو آوری

560,000 ریال
476,000 ریال

ارتباطات

600,000 ریال
510,000 ریال

مدیر عالی

990,000 ریال
841,500 ریال

مدیریت زمان

100,000 ریال
85,000 ریال

هنر رهبری

630,000 ریال
535,500 ریال

کلاه ایمنی

120,000 ریال
102,000 ریال

مدیریت خود

620,000 ریال
527,000 ریال

مشتری مداری

100,000 ریال
85,000 ریال

اتوبوس انرژی

230,000 ریال
195,500 ریال

از صفر به یک

660,000 ریال
561,000 ریال

بازی نامحدود

560,000 ریال
476,000 ریال

گانگ هو

599,000 ریال
509,150 ریال

مدیریت افراد

660,000 ریال
561,000 ریال

مدیریت تغییر

700,000 ریال
595,000 ریال

از خوب به عالی

1,150,000 ریال
977,500 ریال

مدیریت پروژه سبز

230,000 ریال
195,500 ریال

امروز و فردا نکن


310,000 ریال

چرایی کار

429,000 ریال
364,650 ریال

با چرا شروع کنید

700,000 ریال
595,000 ریال

بهترین سواری عمر

990,000 ریال
841,500 ریال

در هوای یک رویا


380,000 ریال

فریب های پدر پولدار

95,000 ریال
80,750 ریال

پیشرفت در کسب و کار

95,000 ریال
80,750 ریال