نتایج جستجو برای عمومی

کد فکری

470٬000 ریال
399٬500 ریال

ارتباطات

600٬000 ریال
510٬000 ریال

مدیر عالی

990٬000 ریال
841٬500 ریال

مدیریت زمان

100٬000 ریال
85٬000 ریال

کلاه ایمنی

120٬000 ریال
102٬000 ریال

مشتری مداری

100٬000 ریال
85٬000 ریال

اتوبوس انرژی

230٬000 ریال
195٬500 ریال

بازی نامحدود

560٬000 ریال
476٬000 ریال

گانگ هو

599٬000 ریال
509٬150 ریال

بوروکراسی


1٬600٬000 ریال

رهبری با آرامش

1٬270٬000 ریال
1٬079٬500 ریال

مدیریت پروژه سبز

230٬000 ریال
195٬500 ریال

امروز و فردا نکن


310٬000 ریال

چرایی کار

429٬000 ریال
364٬650 ریال

بهترین سواری عمر

990٬000 ریال
841٬500 ریال

ساختن برای ماندن

1٬990٬000 ریال
1٬691٬500 ریال

مدیریت عمومی

2٬400٬000 ریال
2٬040٬000 ریال

فریب های پدر پولدار

95٬000 ریال
80٬750 ریال

پیشرفت در کسب و کار

95٬000 ریال
80٬750 ریال

دیدگاه های مدیریت


350٬000 ریال

معامله گر با انضباط


1٬000٬000 ریال

استارت آپ 100 دلاری


680٬000 ریال

جورنال خرده عادت ها

1٬620٬000 ریال
1٬377٬000 ریال

رمز گشایی سیلیکون ولی

400٬000 ریال
340٬000 ریال