نتایج جستجو برای قوانین کار

زنانی که کار می کنند

700٬000 ریال
595٬000 ریال

ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی مان بود

1٬650٬000 ریال
1٬402٬500 ریال

قوانین و مقررات بیمه


1٬300٬000 ریال

قانون کار : قانون بیمه بیکاری


500٬000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری


250٬000 ریال

راهنمای استخدام و مدیریت کارگردان و کارمند

190٬000 ریال
161٬500 ریال