نتایج جستجو برای قوانین کار

نبوغ کاری


990٬000 ریال

شیوه گرگ


1٬950٬000 ریال

تیم ارزش است


1٬050٬000 ریال

یک گام جلوتر


1٬950٬000 ریال

کار بدون شغل


2٬300٬000 ریال

THE BLACK SWAN


4٬600٬000 ریال

کوچینگ رهبری


2٬690٬000 ریال

skin in the game


3٬350٬000 ریال

حرفه و خانواده


2٬050٬000 ریال

شگفتی بساز


1٬899٬000 ریال

زنانی که کار می کنند


1٬500٬000 ریال

سازمان سینگولاریته


930٬000 ریال

رهبران آخر غذا می خورند


2٬950٬000 ریال

چگونه این کسب و کار را ساختم


2٬890٬000 ریال

چهارمین راز مدیر یک دقیقه ای


790٬000 ریال

سخت ترین نکات در مورد سخت ترین چیزها


1٬350٬000 ریال

ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی مان بود


2٬200٬000 ریال

پگاه: مروری بر شکل گیری و پیشرفت صنعت پخش در ایران


3٬500٬000 ریال

اصول حسابداری 1


950٬000 ریال

اصول حسابداری 2


850٬000 ریال

قوانین و مقررات بیمه


2٬500٬000 ریال

طرحی نو در باب تحول


999٬000 ریال

قانون کار : قانون بیمه بیکاری


1٬100٬000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری


550٬000 ریال