نتایج جستجو برای قوانین کار

زنانی که کار می کنند


1٬500٬000 ریال

سازمان سینگولاریته


930٬000 ریال

قوانین و مقررات بیمه


2٬500٬000 ریال

قانون کار : قانون بیمه بیکاری


900٬000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری


550٬000 ریال

ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی مان بود


2٬200٬000 ریال

اصول حسابداری 1


950٬000 ریال

اصول حسابداری 2


850٬000 ریال

راهنمای استخدام و مدیریت کارگردان و کارمند


440٬000 ریال