نتایج جستجو برای مد و لباس

ابروان زیبا

26٬000 ریال
22٬100 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس زنانه

1٬450٬000 ریال
1٬232٬500 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس مردانه

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس کودک و نوجوان

950٬000 ریال
807٬500 ریال

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

1٬180٬000 ریال
1٬003٬000 ریال

مبانی طراحی لباس

1٬200٬000 ریال
1٬020٬000 ریال

فرهنگ نامه تصویری مد

3٬400٬000 ریال
2٬890٬000 ریال

گرایش های طراحی لباس

1٬500٬000 ریال
1٬275٬000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه

3٬300٬000 ریال
2٬805٬000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

2٬150٬000 ریال
1٬827٬500 ریال

کتاب های دامیز: طراحی مد


485٬000 ریال

الگوسازی برای شلواربه روش مولر و پسران

1٬150٬000 ریال
977٬500 ریال

الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

طراحی لباس کودک : برگرفته از نقاشی کودکان

150٬000 ریال
127٬500 ریال

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران

2٬200٬000 ریال
1٬870٬000 ریال