نتایج جستجو برای مد و لباس

ابروان زیبا

26,000 ریال
22,100 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس زنانه

1,450,000 ریال
1,232,500 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس مردانه

1,350,000 ریال
1,147,500 ریال

الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران

1,350,000 ریال
1,147,500 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس کودک و نوجوان

950,000 ریال
807,500 ریال

مبانی طراحی لباس

800,000 ریال
680,000 ریال

فرهنگ نامه تصویری مد

2,600,000 ریال
2,210,000 ریال

گرایش های طراحی لباس

1,200,000 ریال
1,020,000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه

3,000,000 ریال
2,550,000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه

2,150,000 ریال
1,827,500 ریال

کتاب های دامیز: طراحی مد


485,000 ریال

الگوسازی برای شلواربه روش مولر و پسران

1,150,000 ریال
977,500 ریال

طراحی لباس کودک : برگرفته از نقاشی کودکان

150,000 ریال
127,500 ریال

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران

1,650,000 ریال
1,402,500 ریال

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران

1,780,000 ریال
1,513,000 ریال

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

980,000 ریال
833,000 ریال