نتایج جستجو برای مد و لباس

ابروان زیبا


26٬000 ریال

الگوسازی برای دامن به روش مولر و پسران

1٬900٬000 ریال
1٬615٬000 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس کودک و نوجوان

1٬950٬000 ریال
1٬657٬500 ریال

الگوسازی برای پیراهن و بلوز به روش مولر و پسران

2٬600٬000 ریال
2٬210٬000 ریال

مبانی طراحی لباس


1٬200٬000 ریال

فرهنگ نامه تصویری مد


3٬400٬000 ریال

گرایش های طراحی لباس


1٬500٬000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس زنانه


3٬300٬000 ریال

طراحی فیگوراتیو و لباس مردانه


2٬150٬000 ریال

کتاب های دامیز: طراحی مد


485٬000 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس زنانه

1٬950٬000 ریال
1٬657٬500 ریال

الگو و برش به روش متری : لباس مردانه

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

الگوسازی برای شلواربه روش مولر و پسران

1٬450٬000 ریال
1٬232٬500 ریال

طراحی لباس کودک : برگرفته از نقاشی کودکان


150٬000 ریال

الگو سازی برای کت و پالتو و مانتو به روش مولر و پسران

2٬050٬000 ریال
1٬742٬500 ریال