نتایج جستجو برای نقد و نظریه

فریدا


6٬500٬000 ریال

مدرنیسم


1٬850٬000 ریال

هرمنوتیک


1٬250٬000 ریال

فلسفه هنر


1٬250٬000 ریال

مرگ تراژدی

2٬160٬000 ریال
1٬836٬000 ریال

عروسکخانه


2٬400٬000 ریال

جامعه ی نمایش


2٬550٬000 ریال

کمدیا دلارته


1٬000٬000 ریال

مفاهیم نقد فیلم


4٬800٬000 ریال

آفرینش و آزادی


2٬750٬000 ریال

این یک چپق نیست


450٬000 ریال

فرهنگ زیبا شناسی


2٬200٬000 ریال

گذار از مدرنیته؟


3٬000٬000 ریال

تاریخ بدن درادبیات


4٬000٬000 ریال

راه خورشیدی


550٬000 ریال

ارگاست در پرسپولیس


2٬800٬000 ریال

در سایه مارسل پروست

750٬000 ریال
637٬500 ریال

مقالات مولانا


1٬900٬000 ریال

سعدی برای جوان تر ها


950٬000 ریال

شیوه رندان بلاکش


3٬200٬000 ریال

مبانی و روش های نقد ادبی


2٬100٬000 ریال

درآمدی برزیبا شناسی اسلامی


2٬600٬000 ریال

ریشه های رومانتیسم - شومیز


1٬600٬000 ریال

زیبایی شناسی سرکوب شدگان


1٬100٬000 ریال