نتایج جستجو برای نقد و نظریه

فریدا


6٬500٬000 ریال

مدرنیسم


1٬850٬000 ریال

هرمنوتیک


1٬250٬000 ریال

فلسفه هنر


1٬250٬000 ریال

عروسکخانه


1٬750٬000 ریال

دانته آلیگیری


198٬000 ریال

کمدیا دلارته


1٬000٬000 ریال

این یک چپق نیست


450٬000 ریال

داعیه های هنر


3٬640٬000 ریال

تاریخ بدن درادبیات


4٬000٬000 ریال

راه خورشیدی


550٬000 ریال

ارگاست در پرسپولیس


2٬800٬000 ریال

مقالات مولانا


1٬180٬000 ریال

سعدی برای جوان تر ها


950٬000 ریال

شیوه رندان بلاکش


3٬200٬000 ریال

درآمدی برزیبا شناسی اسلامی


2٬600٬000 ریال

زیبایی شناسی سرکوب شدگان


1٬100٬000 ریال

فلسفه هنر از دیدگاه مارکس


420٬000 ریال

آینه مینوی در مجلس انس


2٬500٬000 ریال

نارنجستان نا خود آگاهی


650٬000 ریال

زمان و حکایت کتاب سوم : زمان نقل شده


2٬800٬000 ریال

نظریه های فلسفی و جامعه شناختی در هنر


2٬000٬000 ریال

هنر و زیباشناسی 2: زیبا شناسی چیست؟


3٬150٬000 ریال

هنر و زیبا شناسی 1: مبانی زیبا شناسی


950٬000 ریال