نتایج جستجو برای نقد و نظریه

فریدا

2,500,000 ریال
2,125,000 ریال

مدرنیسم

750,000 ریال
637,500 ریال

فلسفه هنر

400,000 ریال
340,000 ریال

نیچه در هنر

350,000 ریال
297,500 ریال

این یک چپق نیست

355,000 ریال
301,750 ریال

زیبا شناسی چیست؟

1,000,000 ریال
850,000 ریال

مبانی زیبا شناسی

500,000 ریال
425,000 ریال

راه خورشیدی

550,000 ریال
467,500 ریال

شیوه رندان بلاکش


3,200,000 ریال

ایدئولوژی ، اخلاق ، سیاست

350,000 ریال
297,500 ریال

درآمدی برزیبا شناسی اسلامی

450,000 ریال
382,500 ریال

تاریخ تئاتر جهان جلد سوم

2,000,000 ریال
1,700,000 ریال

آینه مینوی در مجلس انس


2,500,000 ریال

نارنجستان نا خود آگاهی

650,000 ریال
552,500 ریال

مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار : عباس کیارستمی


700,000 ریال

سخن های دانندگان : گفت و گو با شاهنامه شناسان

1,100,000 ریال
935,000 ریال

از نشانه های تصویری تا متن: به سوی نشانه شناسی ارتباط دیداری

985,000 ریال
837,250 ریال

واقعیت نمایی وبداهت : تأویل های ژاک لوک نانسی از سینمای کیارستمی

480,000 ریال
408,000 ریال

ده

24,000 ریال
20,400 ریال

هفت

70,000 ریال
59,500 ریال

کمدی

165,000 ریال
140,250 ریال

نقد هنر


950,000 ریال

طنز مقدس

950,000 ریال
807,500 ریال

ویرژیل

150,000 ریال
127,500 ریال