نتایج جستجو برای نظریه

سیاست و خرد

680,000 ریال
578,000 ریال

اراده به دانستن

560,000 ریال
476,000 ریال

جامعه شناسی

2,800,000 ریال
2,380,000 ریال

گریز از آزادی

950,000 ریال
807,500 ریال

نظریه کنش ارتباطی

2,300,000 ریال
1,955,000 ریال

علم و تبعیض جنسیتی

330,000 ریال
280,500 ریال

کشاکش آرا در جامعه شناسی

1,560,000 ریال
1,326,000 ریال

سوژه گفتمان و علوم انسانی

98,000 ریال
83,300 ریال

جامعه شناسی تاریخ اقدام عمومی

198,000 ریال
168,300 ریال

چند گفتار درباره توتالیتاریسم

230,000 ریال
195,500 ریال

دعوت به جامعه شناسی : نگاهی انسان گرایانه

780,000 ریال
663,000 ریال

صدای زمانه: جامعه شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

260,000 ریال
221,000 ریال

مرزهای عقلانیت : رساله ای درباره اندیشه اجتماعی و اخلاقی ماکس وبر

590,000 ریال
501,500 ریال

چرا جنگ

380,000 ریال
323,000 ریال

آخر زمان

115,000 ریال
97,750 ریال

زیست سیاست

185,000 ریال
157,250 ریال

عقلانیت و آزادی

1,180,000 ریال
1,003,000 ریال

پی یر بوردیو

115,000 ریال
97,750 ریال

نظریه فمینیستی

570,000 ریال
484,500 ریال

توهم آگاهی

950,000 ریال
807,500 ریال

تئودور آدورنو

115,000 ریال
97,750 ریال

جامعه شناسی سیاسی

980,000 ریال
833,000 ریال

لیبرالیسم سیاسی

1,350,000 ریال
1,147,500 ریال

لیبرالیسم سیاسی

1,800,000 ریال
1,530,000 ریال