نتایج جستجو برای رسانه

افکار عمومی

700٬000 ریال
595٬000 ریال

پرتاب سنگ به اتوبوس گوگل


850٬000 ریال

به من دروغ نگو

980٬000 ریال
833٬000 ریال

دیپلماسی رسانه

150٬000 ریال
127٬500 ریال

مبانی ارتباطات جمعی

160٬000 ریال
136٬000 ریال

خبر در قرن بیست و یکم

140٬000 ریال
119٬000 ریال

برنامه ریزی رسانه های تبلیغاتی


180٬000 ریال

هویت ملی و جامعه اطلاعاتی

100٬000 ریال
85٬000 ریال

تکنیک های عملیات روانی در رسانه

300٬000 ریال
255٬000 ریال

چگونه سوگیری و تبلیغات را در رسانه ها تشخیص دهیم


170٬000 ریال