نتایج جستجو برای حقوق

سودای ناممکن


800٬000 ریال

در خانه اگر کس است

700٬000 ریال
595٬000 ریال

حقوق جزایی انگلستان وزیری

1٬800٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حق و سو استفاده از آن

2٬350٬000 ریال
1٬997٬500 ریال

مراقبت و تنبیه: تولد زندان

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

مردم علیه دموکراسی


1٬590٬000 ریال

بازنگری قانون اساسی

700٬000 ریال
595٬000 ریال

حقوق : درآمدی مختصر

640٬000 ریال
544٬000 ریال

دین دموکراسی و حقوق بشر


950٬000 ریال

نویز: خدشه ای بر قضاوت انسان


1٬890٬000 ریال

حقوق طبیعی در اندیشه شیعی

660٬000 ریال
561٬000 ریال

دیوان بین المللی دادگستری


3٬000٬000 ریال

نقد و نظر درآمدی جامع بر نظریه های فمینیستی

920٬000 ریال
782٬000 ریال

در هوای حق و عدالت : از حقوق طبیعی تا حقوق بشر

2٬200٬000 ریال
1٬870٬000 ریال

منم ملاله

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

قانون حاکم

1٬350٬000 ریال
1٬147٬500 ریال

حقوق بین الملل


32٬000 ریال

تاریخ حقوق

340٬000 ریال
289٬000 ریال

فلسفه حقوق

380٬000 ریال
323٬000 ریال

دیو در شیشه

750٬000 ریال
637٬500 ریال

مختصر حقوق مدنی

2٬200٬000 ریال
1٬870٬000 ریال

مفهوم شهروندی

600٬000 ریال
510٬000 ریال

اخلاق حقوق بشر

600٬000 ریال
510٬000 ریال

اخلاق بازجویی


680٬000 ریال