نتایج جستجو برای علم و فناوری

اصول نسبیت


2٬200٬000 ریال

چیستی تکامل


2٬900٬000 ریال

تند خوانی


850٬000 ریال

اسرار کیهان


1٬320٬000 ریال

رفیق اینترنتی


120٬000 ریال

خودآموز نجوم


2٬320٬000 ریال

مدیریت رفتاری


1٬490٬000 ریال

گنجینه کیهانی


1٬440٬000 ریال

آموزش فن بیان


1٬180٬000 ریال

درس پرسیدن و چالش


1٬360٬000 ریال

حاشیه همان متن است


710٬000 ریال

شبکه های خشم و امید


1٬550٬000 ریال

چگونه عاشق جهان شویم


1٬300٬000 ریال

چیستی و حیات و کوانتوم


1٬500٬000 ریال

دریچه ای به سوی کیهان


1٬740٬000 ریال

مکتب هنرهای تجسمی 8


300٬000 ریال

اصول سخنرانی به روش تد


1٬750٬000 ریال

پرتاب سنگ به اتوبوس گوگل


850٬000 ریال

تجربیات مدرسه سادبری ولی


900٬000 ریال

منشا همه چیز در 100 صفحه


1٬200٬000 ریال

نانو تکنولوژی به زبان ساده


960٬000 ریال

اصول و ضوابط مالی در مدارس


1٬490٬000 ریال

ابر قدرت های هوش مصنوعی


2٬500٬000 ریال

مثل یک دانشمند موشکی فکر کن


2٬390٬000 ریال