نتایج جستجو برای منابع انسانی

قدرت گروه مثبت


1٬190٬000 ریال

بازگشت به اصالت


3٬200٬000 ریال

مدیریت با بازده بالا


1٬490٬000 ریال

راهنمای مدیریت احساسات در محیط های کاری


1٬850٬000 ریال

ما اخراج شدیم و این بهترین اتفاق زندگی مان بود


2٬200٬000 ریال

مثبت فکر کن

650٬000 ریال
552٬500 ریال

عملی کردن دانسته ها


460٬000 ریال

مسئولیت های سرنوشت ساز


190٬000 ریال

مصاحبه استخدامی

35٬000 ریال
29٬750 ریال

مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته


4٬500٬000 ریال

برند سازی شخصی برای کارمندان

980٬000 ریال
833٬000 ریال

چگونگی رفتار با افراد بد قلق


219٬000 ریال

کسب و کارتان را در برابر ویروس مقاوم کنید

350٬000 ریال
297٬500 ریال

کتاب های دامیز: حل و فصل اختلافات در محیط کار


280٬000 ریال