نتایج جستجو برای جزا

حقوق جزایی انگلستان وزیری

1٬800٬000 ریال
1٬530٬000 ریال

حق و سو استفاده از آن

2٬350٬000 ریال
1٬997٬500 ریال

مراقبت و تنبیه: تولد زندان

1٬300٬000 ریال
1٬105٬000 ریال

حقوق جزای عمومی

400٬000 ریال
340٬000 ریال

حقوق کیفری و لیبرالیسم

1٬200٬000 ریال
1٬020٬000 ریال

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

800٬000 ریال
680٬000 ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی


370٬000 ریال

قانون مجازات اسلامی : کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازات های بازدارنده ، جرایم رایانه ای


600٬000 ریال