نتایج جستجو برای جزا

حق و سو استفاده از آن


2٬350٬000 ریال

مراقبت و تنبیه: تولد زندان


2٬100٬000 ریال

حقوق کیفری و لیبرالیسم


1٬800٬000 ریال

حقوق جزای عمومی


400٬000 ریال

حقوق جزایی انگلستان وزیری


2٬500٬000 ریال

قانون روابط موجر و مستاجر


550٬000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق


750٬000 ریال

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان


800٬000 ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی


1٬600٬000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به مجازات جرایم نیروهای مسلح و دادرسی نیروهای مسلح


550٬000 ریال

قانون مجازات اسلامی : کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازات های بازدارنده ، جرایم رایانه ای


1٬400٬000 ریال