نتایج جستجو برای جزا

حقوق جزایی انگلستان وزیری

1,200,000 ریال
1,020,000 ریال

حقوق جزای عمومی

400,000 ریال
340,000 ریال

حق و سو استفاده از آن

595,000 ریال
505,750 ریال

مراقبت و تنبیه: تولد زندان

1,300,000 ریال
1,105,000 ریال

حقوق کیفری و لیبرالیسم

1,200,000 ریال
1,020,000 ریال

دانشنامه عدالت کیفری کودکان و نوجوانان

800,000 ریال
680,000 ریال

قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی


370,000 ریال

قانون مجازات اسلامی : کلیات ، حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازات های بازدارنده ، جرایم رایانه ای


600,000 ریال